Guo Jia Nan

Guo Jia Nan

Aumente o rank do seu ator preferido dandos flores!
Eternal Brotherhood
Ka Lan
C-Drama 2024
Skip a Beat
Su Juan
C-Drama 2023
Procuradoria de Elite
Han Xuan
K-Drama 2023
Discovery of Romance
Discovery of Romance
Tan Xu
C-Drama 2022
Here Is My Exclusive Indulge 900x1600
Here Is My Exclusive Indulge
Fu Si Han
C-Drama 2021
By Stealth Like You 900x1600
By Stealth Like You
Guo Jia Nan / Guo Hao Yu
C-Drama 2021
Miss Gu Who is Silent 900x1483
Miss Gu Who is Silent
Chen An
C-Drama 2020
My Dearest Boss 900x1390
My Dearest Boss
Liu Yu'an (presidente de Gao Leng)
C-Drama 2022
Guo Jia Nan, nascido em Heilongjiang, é um ator chinês que estreou como ator em 2016 com o filme "Lei Shen Chuan Qi".